The top 3 findings about cloud adoption

De top 3 inzichten in adoptie van de cloud

Microsoft Surveyed 250 IT Professionals about their cloud adoption. Here are the top 3 findings:

  • The majority of businesses surveyed have adopted some form of cloud solution or hosted service in an effort to simplify their daily tasks, lower costs and give employees always-on access to information and applications.
  • IT professionals are also virtualizing their servers in order to handle IT related workloads ranging from storage and printing to security.
  • Growing businesses are increasingly using and supporting smartphones, tablets, laptops and other mobile devices within their organizations. These devices are often BYOD and run on a range of operating systems.

The complete report is 9 pages; you can read it here.

Microsoft heeft 250 IT-professionals geïnformeerd over hun cloud-acceptatie. Hier zijn de top 3 bevindingen:

  • De meeste bedrijven hebben een of andere vorm van cloud-oplossing of gehoste service geïmplementeerd in een poging hun dagelijkse taken te vereenvoudigen, kosten te verlagen en medewerkers altijd toegang te geven tot informatie en applicaties.
  • IT-professionals virtualiseren hun servers om IT-gerelateerde workloads aan te kunnen, van opslag  tot beveiliging.
  • Groeiende bedrijven gebruiken en ondersteunen steeds vaker smartphones, tablets, laptops en andere mobiele apparaten binnen hun organisatie. Deze apparaten zijn vaak BYOD en kunnen op verschillende besturingssystemen worden uitgevoerd.

Het volledige rapport van 9 pagina’s kun je hier lezen.