Maritiem

Optimaliseren van maritieme activiteiten, op zee en in de haven

Ultimate Software optimaliseert en automatiseert alle maritieme activiteiten, op zee en in de haven.

Uw maritieme activiteiten optimaliseren en automatiseren? Wij zijn partner van rederijen, scheepsagenten, cargadoors, stuwadoors, terminals, havens, containervervoerders en break-bulk carriers.24/7 controle over alle bedrijfsprocessen.

Op elkaar aansluiten van alle ketenonderdelen.

Automatisering van handmatige processen.

 

 Flexship

FlexShip is specifiek gericht op Vessel Owners & Operators. Dit geïntegreerde ERP-systeem omvat alle processen voor deep en short sea diensten. Variërend van lijndiensten, semi-lijndiensten of tramp shipping, of een combinatie ervan. FlexShip werkt op basis van Microsoft Dynamics 365.

Als scheepseigenaar of charterpartij staat u voor grote uitdagingen en eisen:

 • Wereldwijd coördineren van vrachtvervoer over zee, waar nodig inclusief intermodaal voor- en / of natransport.
 • Adequate en eenduidige snelle informatievoorziening
 • Optimalisatie van reis en scheepsexploitatie
 • Tracking en tracing van vracht & containers
 • Optimaal benutten van beschikbare vrachtcapaciteit
 • Beheersing van exploitatiekosten, zoals charter, brandstof, onderhoud, haven, laden en lossen, ligtijden en demurrage claims
 • 24/7 controle over alle bedrijfsprocessen
 • Verbinden en aansluiten van alle verschillende ketenonderdelen
 • Geoptimaliseerde automatisering van handmatige processen
 • Elektronische communicatie (EDI)
 • Managementinformatie en –sturing door actuele analyses en BI- rapportages
 • Actuele kostenallocatie

 

FlexPort is specifiek gericht op haven-/, terminal-operators en havenagenten. Dit geïntegreerde ERP-systeem omvat alle operationele, financiële en commerciële processen die in en om het havengebied plaatsvinden. Zowel op het water als op het land. FlexPort werkt op basis van Microsoft Dynamics 365.

Als speler in het havengebied staat u voor grote uitdagingen en eisen:

 • Beheer en ontwikkeling van havenactiviteiten
 • Innen van havengelden
 • Registratie van containers en bulkgoederen
 • Plannen van sleep- en loodsdiensten
 • Vastleggen van parameters als grootte, diepgangen ligtijd
 • Efficiënt en snel laden, lossen, verdelen over de terminal en doorvoeren naar het achterland
 • 24/7 controle over alle operationele en commerciële bedrijfsprocessen
 • Registratie en facturatie van alle parameters: diensten, lading en havengelden
 • Budgettering, financiële planning en projectadministratie
 • Op elkaar aansluiten van alle ketenonderdelen
 • Automatisering van handmatige processen
 • Elektronische communicatie (EDI)
 • Managementinformatie en -sturing door actuele analyses en BI-rapportages
 • Optimaal benutten van vastgoed (gronden, kades en gebouwen)
Microsoft Gold Certified Partner